Luxe gourmetschotel

Luxe gourmetschotels gaat over verandering. gourmetten gaat over het ontwikkelen van je eigen potentieel. Coaching en coachingmodellen zijn goed ontwikkelde methoden om prestaties en persoonlijke ontwikkeling te maximaliseren. Coaching is een kunst, een wetenschap en een investering van nieuwe en open perspectieven.

Coaching en coachingmodellen zijn algemene modellen voor verandering. Algemene modellen zijn niet altijd nodig, want een dergelijke verandering kan alleen op gang worden gebracht door de huidige bedrijfs- of prestatiesituatie te benaderen die moet veranderen, maar in feite nog in een veranderingsproces verkeert. De algemene modellen die in de coachingmodellen zijn opgenomen, geven vorm aan verandering en ondersteunen degenen die veranderen. De modellen zorgen er ook voor dat vooruitgang wordt geboekt door kennis, reflectie en nieuwe actie. Door oplossingen te ontwerpen en actie te ondernemen met de kennis die in het model is vastgelegd, zodra het veranderingsproces op gang is gekomen. Het proces van verandering kost tijd. Er is tijd nodig om een nieuwe vaardigheid te ontwikkelen, om de verandering te integreren, om de veranderingen zichtbaar te maken. Het kost tijd om de effecten van de verandering te zien. Er is tijd nodig om fouten te corrigeren. Het kost ook tijd om vast te stellen waar de persoon in de stroom van de verandering heen moet. Het kost tijd om betere oplossingen af te ronden, omdat de structuur van het model flexibel is ten opzichte van de behoeften en de omgeving, om enkele wijzigingen in het model aan te brengen.

Een coach werkt alleen met middelen die niet onder zijn controle staan en daarom is het niet belangrijk toegang te hebben tot andere coachees.

Een coach en zijn cliënt hoeven niet intuïtief te werken, noch moeten zij voortdurend met elkaar in contact zijn, noch zijn zij altijd samen, als deze samenwerking buiten het coachingmodel valt, waar geen doel te bereiken is, zal het coachingmomentum ophouden met zijn werk. Het is beter dat de cliënt zich concentreert op zijn eigen acties om het proces van verandering op gang te brengen, dan dat hij zich concentreert op de uren van de werksessie. De coach en zijn cliënt zijn het erover eens dat persoonlijke ontwikkeling belangrijk is om succes te bereiken. Daarom is het duidelijk dat er meer en beter werk moet worden verricht voordat het coachingmodel een succes is.

De volgende zeven principes kunnen op het coachingmodel worden toegepast:

1. Coaching kan worden uitgevoerd met andere individuen, teams, bedrijfsgroepen of andere ondersteuners;2. De coach is niet verantwoordelijk voor de resultaten van het coachingproces. Zijn rol is de cliënt bij te staan met behulp van het coachingproces. De coaching is de manier om een duurzame nieuwe cultuur of visie te ontwikkelen. Als de coaching geen resultaten oplevert, is dat het falen van de cliënt. Het gaat erom hoe de cliënt daar is gekomen. 3. Het is mogelijk dat de coach niet alle oplossingen heeft tijdens de coachingsessie. Een beoordelingsmodel wordt gebruikt om deze hiaten vast te stellen. De coach heeft de hiaten toegeschreven aan individuele behoeften. De coach is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van de cliënt bij het identificeren van deze hiaten en voor het helpen bij het oplossen ervan4. De cliënt betaalt en is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en de coach is verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van het bereiken van de doelstellingen.5. De rol van de coach bestaat erin de cliënt te helpen bij de zelfevaluatie en bij het ontwikkelen van de identiteit die tot uiting zal komen in de resultaten. 6. De cliënt is verantwoordelijk voor de acties die hij onderneemt. Als hij de doelen niet bereikt, is dat de verantwoordelijkheid van de cliënt en kan dat buiten het coachingsmodel vallen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn vooruitgang, niet het coachingmodel7. De coach is verantwoordelijk voor de resultaten, niet voor de prestaties van de cliënt. De prestatie van de cliënt is het resultaat van zijn gemoedstoestand, niet van die van de coach.

De coach is verantwoordelijk voor de resultaten van het coachingproces. “Mijn verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de cliënt een gestructureerd en meetbaar proces van prestatiejournalistiek heeft om hem verantwoordelijk te houden voor de verandering die hij wil maken”

Lees meer:

Biologisch vlees bestellen 

Dry aged vlees

Leave a Reply

Your email address will not be published.